WEBBDESIGN TEXTREDIGERARE

Den här hemsidan är uppgift 1 i kodande av hemsida. Jag har använt mig av textredigerare på min MacBook, och gjort min header i photoshop, med transparent bakgrund.

Elin Johansson, IT-PEDAGOG 2021/22

IT-PEDAGOG 2021/22