ELIN ERIKA JOHANSSON

Mitt namn är Elin Erika Johansson, och är 22 är gammal.

Jag jobbar på en gymnasieskola som elevassistent, och planen är att efter denna utbildning börja ta över lite mer av it supporten på skolan. Det är tack vare pandemin som jag fick upp ögonen för IT, eftersom den stora efterfrågan av hjälp och stöttning med teams och liknande ökade ordentligt från både elever och lärare i och med distansundervisning.

Det jag ser framemot med denna utbildning att få lära mig ytterligare om det tekniska, men framförallt våga utmana mig själv med det pedagogiska och att prata inför större grupper då det alltid varit en rädsla för mig.

IT-PEDAGOG 2021/22