Kategorier
Blogg Ergonomi

Ergonomi

Pausgympa är en viktig del i våra arbetsliv

I vår kurs ergonomi är det Pelle som är lärare. Han har arbetat här på Tärna i 14 år och är egentligen pensionerad men tycker det är roligt och viktigt så han är här två dagar i veckan. Hans brinnande intresse för fysisk motion och hälsa har han haft med sig sedan hans tid som idrottslärare. Hans stora idol är Pehr Henrik Ling (Wikipedia) även kallad den svenska gymnastikens fader.

Två viktiga ämnen han tar up i kursen bland annat är:

Psykosocial arbetsmiljö
Den psykosociala arbetsmiljön handlar om allt från hur vi trivs med våra arbetskamrater, hur
meningsfullt vi upplever vårt arbete och våra arbetsuppgifter, hur stort inflytande vi har över
vår situation och vilka möjligheter vi har till personlig utveckling. Förhållandet mellan den
sociala arbetsmiljön och individen kallas i allmänhet för psykosocial arbetsmiljö. Psykosocial
arbetsmiljö innefattar i princip allt som har med vår psykiska hälsa på arbetsplatsen att göra.

Teknisk/Fysisk arbetsmiljö
Fysisk arbetsmiljö omfattar bland annat områdena klimat, buller, vibrationer, belysning,
strålning, biosäkerhet och kemikaliesäkerhet. Även olika arbetstekniska faktorer som
arbetstyngd, arbetsställningar, arbetsutrymme, tekniska säkerhetsanordningar och liknande
ingår i den fysiska arbetsmiljön.

Efter den teoretiska undervisningen håller han ett fyspass i vår idrottshall. Denna träff blev det boxning och intervall cykling med Joakim som är lärare på de it-relaterade ämnena i utbildningen.

Pelle har precis värmt upp med en grupp elever och nu blir det boxnings pass.