Kategorier
Blogg Gruppdynamik Pedagogik

Gruppdynamik

Här är det grupparbete på gång i kursen gruppdynamik. Nu har nästan halva kursen gått och denna grupp har verkligen kommit långt i grupprocessen. Carina delar in eleverna i tre grupper och delar ut ett case nu som de ska reflektera över.

Här sitter gruppen nu och ska börja gruppdynamik kursen.

Så här ser en del av kursen innehåll ut.

Innehåll:
– Reflektion samt diskussion om värderingar samt hur dessa kan påverka gruppdynamik
– Råd om att arbeta i grupp
– 
Genomgång av Wheelans An Integrative Model of Group Development (IMGD-modell)
– Egen reflektion kring faktorer som påverkar IT-pedagoggruppens gruppdynamik

Examination:
För att uppgiften ska vara godkänd krävs att du:
– Deltar aktivt i enskild/gruppövning under träff 4
– Tillsammans med din grupp skriftligt lämnar in tankar om att arbeta i grupp
– Läst en sammanfattande text om Susan A Wheelans modell – “An Integrative Model of Group Development” (IMGD) (kopierat samt bifogat nedan)
– Tittat på en föreläsning om IMGD som ur ett ledarskapsperspektiv behandlar faserna, ledarskapet och Wheelans tankar om ledarskapsutveckling ( cirka 16 min, länk nedan)
– Utifrån Wheelans IMGD-modell skriftligt besvarat 5 frågor om gruppdynamik och grupputveckling
– Deltar aktivt i ett reflekterande samtal om olika case under träff 5