Kategorier
Blogg Framförande teknik

Framförandeteknik

I kursen framförandeteknik får eleverna göra två deluppgifter, en muntlig och en skriftlig, redovisning. Det muntliga framförandet som baseras på talarmanuset som lämnas in i den skriftliga redovisningen spelas in på video. Den videon skickas sen till den elev som framförde sitt tal och en till som analyserar talet.

Innehåll:
–  Genomgång om att hålla ett informerande tal 
–  Litteraturstudier samt gruppdiskussion om framförandeteknik/retorik
–  Litteraturstudier samt gruppdiskussion om respons/feedback
–  Skriva samt framföra ett informerande tal
– Ta emot respons/feedback på det informerande talet
– Ge en annan kursdeltagare respons/feedback på dennes informerande tal